adres do korespondencji i wysyłki plakatów:
55-040 Bielany Wr., Brzozowa 8, PL

kontakt:

billboardy: Mirosław Parejko 601 715 864 parejo @ parejo.pl
finanse: Małgorzata Parejko 601 251 205 margareta @ parejo.pl